dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 180

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.3.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 180

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Kumulativním hlasováním jsou zvoleny za členy orgánu společnosti ty osoby, pro které bylo odevzdáno nejvíce hlasů – podmínkou je, aby hlasovala nadpoloviční většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě (z celkového počtu hlasů vypočteného pro účely kumulativního hlasování).

Pro případ, že by dvě či více osob získalo stejný počet hlasů (a zvoleny by nemohly být všechny), hlasuje se o těchto osobách znovu. Zde již zákon neuvádí, kolik hlasů má při opětovné volbě každý společník. Domníváme se, že při opakovaném hlasování může společník využít pouze ty hlasy, které v předcházející volbě využil pro dané kandidáty a event. další hlasy, pokud je v předcházející volbě nevyužil vůbec. Jde však jen o logickou interpretaci a v praxi může činit výklad počtu hlasů při opakované volbě problémy. Pokud ani na druhý pokus není odstraněna patová situace, rozhoduje o volbě los.

V zápisu z valné hromady, na které bylo uplatněno kumulativní hlasování, musí být uvedeno, kolika hlasy bylo hlasováno pro volbu či odvolání každé navrhované osoby a jmenný seznam těch, kteří tak hlasovali.

Příklad


Společnost s ručením omezeným má 3 společníky, první má 100 hlasů, druhý má

Nahrávám...
Nahrávám...