dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 203 - Dohoda o ukončení účasti společníka

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 203 - Dohoda o ukončení účasti společníka

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 149a ObchZ

Společník může svou účast ve společnosti ukončit dohodou se všemi ostatními společníky. Je třeba připomenout, že tento postup je v praxi spíše výjimkou. Mnohem častěji se v takovém případě postupuje formou převodu podílu společníka, který zamýšlí svou účast ve společnosti ukončit, na jiného ze společníků popřípadě na více takových společníků.

Pro dohodu o ukončení účasti společníka ve společnosti je – ve shodě s úpravou v ObchZ – předepsána písemná forma s úředně ověřenými podpisy všech společníků.

Příklad


Společníky společnosti ABC, s.r.o., jsou pánové D., E. a F. Pan D. hodlá svou účast ve společnosti z rodinných důvodů ukončit. Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...