dnes je 15.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 207

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 207

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 115 odst. 1 ObchZ

V odstavci 1 je stanovena zásada převoditelnosti podílu na jiného společníka.

Podle odstavce 2 se připouští, aby ovšem – odstavcem 1 zásadně připouštěnápřevoditelnost podílu byla společenskou smlouvou podmíněna souhlasem některého z orgánů společnosti. Dikce zákona zjevně předpokládá, že smlouva o převodu podílu má být uzavřena ještě před udělením takového souhlasu. Neudělení souhlasu se má v takovém případě za odstoupení od smlouvy. Poslední věta odstavce 2 pak pro zamezení pochybnostem stanoví, že účinnost převodu podílu nemůže

Nahrávám...
Nahrávám...