dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 208

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.6.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 208

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 115 odst. 2 ObchZ

Zákon umožňuje převod obchodního podílu na osobu, která není dosud společníkem, ovšem pouze se souhlasem valné hromady. V takovém případě je ovšem účinnost smlouvy o převodu vázána na udělení takového souhlasu.

Ustanovení odstavce 1 věta první je

Nahrávám...
Nahrávám...