dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 211 - Dědění podílu

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.6.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 211 - Dědění podílu

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 116 odst. 2 ObchZ

Ustanovení dává právo dědici, aby se domáhal zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou zde důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Jedná se tak o formulaci doslovně totožnou s podmínkami, při jejichž splnění může požadovat zrušení své účasti soudem společník podle § 205. Pro uplatnění tohoto práva stanoví zákon tříměsíční propadnou lhůtu, která začíná běžet právní mocí usnesení soudu o dědictví.

Odstavec 2 pak zapovídá společníkovi, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, aby se podílel na činnosti společnosti, ledaže se s ostatními společníky písemně dohodne jinak. Zákon však mlčí o následcích porušení

Nahrávám...
Nahrávám...