dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 216

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.5.1.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 216

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 142, § 144, § 145 ObchZ

V odstavci 1 jsou způsoby zvýšení základního kapitálu vymezeny shodně s úpravou zažitou v dosavadní praxi. Jedná se o zvýšení základního kapitálu efektivní, tedy novými vklady či jejich zvýšením (písm. a) uvedeného odstavce), deklaratorní, tedy z vlastních zdrojů (písm. b) uvedeného odstavce) či kombinací uvedených postupů (písm. c) uvedeného odstavce).

Významnou změnu oproti dosavadní právní úpravě přináší odstavec 2. Zápis nové výše základního kapitálu

Nahrávám...
Nahrávám...