dnes je 19.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 222

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.5.1.2.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 222

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 143 ObchZ

Ustanovení upravuje postup v případě, že společník svého přednostního práva nevyužije ve lhůtě určené společenskou smlouvou nebo – pokud společenská smlouva takovou lhůtu nestanoví – do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. V takovém případě může se souhlasem valné hromady převzít vkladovou povinnost kdokoli (odstavec 1) včetně kterékoli společníka (odstavec 2).

Zákon, stejně

Nahrávám...
Nahrávám...