dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 245

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 245

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 183a ObchZ

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací (§ 256 odst. 1). Zatímní list je rovněž cenným papírem (na řad), s nímž jsou spojena

Nahrávám...
Nahrávám...