dnes je 19.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 247 - Emisní kurs akcie

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 247 - Emisní kurs akcie

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 163a odst. 1, § 168 ObchZ

Emisním kursem akcie je peněžní částka, za kterou společnost vydává akcie (§ 530 odst. 2 NOZ). Emisní kurs lze také definovat jako vklad a případné vkladové ážio (§ 15 odst. 4). Zákon výslovně stanoví, že emisní kurs musí být minimálně tak vysoký jako jmenovitá hodnota akcie, ale může být i vyšší. V takovém případě se rozdíl mezi emisním kursem akcie a jmenovitou hodnotou označuje jako emisní ážio (§ 248 odst. 1).

Jmenovitá hodnota akcie, tj. částka, které musí minimálně dosahovat emisní kurs, je označením pro vklad u akciové společnosti a rozumí se jí tedy peněžité vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu (§ 15 odst. 1). Akcie musí být vydána vždy alespoň za částku, která odpovídá hodnotě vkladu do základního kapitálu akciové společnosti. Emisní kurs se

Nahrávám...
Nahrávám...