dnes je 4.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 248

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 248

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 163a odst. 2 ObchZ

Emisním ážiem je rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcie (srov. komentář k § 247). Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů, tj. určí se jako součet jmenovitých (popř. účetních) hodnot akcií (§ 30 ve spojení s § 15 odst. 1). Z toho vyplývá, že částka připadající na emisní ážio není součástí základního kapitálu společnosti, ale je součástí vlastního kapitálu.

Zákon výslovně upravuje situaci, kdy částka placená na emisní kurs či částka započítávaná na vnesení nepeněžitého vkladu nedosahuje celé výše

Nahrávám...
Nahrávám...