dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 255 - Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.2.2.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 255 - Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 196a odst. 3 a 4 ObchZ

Toto ustanovení zmírňuje právní úpravu, která byla dosud obsažena v § 196a ObchZ. V tomto obávaném ustanovení, které často komplikovalo podnikatelům život, byla uložena povinnost ocenění majetku znaleckým posudkem v případě, kdy docházelo k převodům majetku přesahujícího hodnotu 10 % základního kapitálu mezi společností a akcionářem či zakladatelem. Sankcí za nevyhotovení znaleckého posudku byla (až na výjimky prolomené nedávnou judikaturou) absolutní neplatnost takového převodu.

V nové právní úpravě dochází ke zmírnění těchto požadavků. Povinnost ocenění znaleckým posudkem vztahuje pouze na jednosměrné převody, kdy společnost majetek od zakladatele nabývá (a nikoli i naopak, jak tomu bylo doposud), a to v ceně převyšující 10 % upsaného základního kapitálu společnosti. Rozhodující je určení ceny převodu, a nikoli hodnota majetku. ObchZ navíc vyžadoval k těmto převodům souhlas valné hromady v případě, že k nim došlo v prvních 3 letech od vzniku společnosti. Oproti tomu požadavky § 255 odst. 1 se uplatní pouze v případech, kdy k nabytí majetku dochází v průběhu 2 let od vzniku společnosti.

Pro shora uvedené převody musí být tedy vyhotoven znalecký posudek. Při jeho vypracování musejí být respektovány zásady platící pro

Nahrávám...
Nahrávám...