dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 258

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 258

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 158 ObchZ

Toto ustanovení upravuje vydávání tzv. zaměstnaneckých akcií. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat tyto akcie za zvýhodněných podmínek, což bude typicky upuštění od povinnosti splatit celý emisní kurz akcie za podmínky, že případný rozdíl bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

Mezi subjekty, kterým mohou být tyto výhody stanovami společnosti přiznány, patří zaměstnanci společnosti v pracovním poměru, ale i na základě

Nahrávám...
Nahrávám...