dnes je 9.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 259

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 259

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 155 odst. 3 ObchZ

Toto ustanovení upravuje náležitosti, které musí každá akcie obsahovat. Oproti dosavadní úpravě je v zákoně výslovně uveden požadavek na označení pojmem "akcie“. Požadavek na jednoznačnou identifikaci společnosti je možné naplnit uvedením obchodní firmy společnosti (§ 426 NOZ), jejího sídla (§ 429 odst. 1 NOZ) a identifikačního čísla. Jmenovitou hodnotou akcie

Nahrávám...
Nahrávám...