dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 275 - Zaknihované akcie

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.10.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 275 - Zaknihované akcie

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 156 odst. 7 a 8 ObchZ

Stanovy mohou omezit převoditelnost zaknihovaných akcií na jméno, a to například povinným udělením souhlasu valné hromady společnosti. V těchto případech se pak budou aplikovat pravidla obsažená v § 271 a § 272. Převoditelnost zaknihovaných akcií na majitele oproti tomu omezit nelze.

Podle § 1104 NOZ se

Nahrávám...
Nahrávám...