dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 281

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.13.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 281

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 155, § 156a, § 160 ObchZ

Cenný papír je v § 514 NOZ definován jako listina, s níž je právo spojeno takovým způsobem, že toto právo nelze po vydání cenného papíru bez dané listiny převést. S akcií zásadně přecházejí všechna s ní spojená práva.

Odstavec 2 stanoví výjimku z výše uvedené zásady v tom, že u některých práv umožňuje jejich převod bez současného převodu akcie, tzv. samostatně převoditelná práva.

Nahrávám...
Nahrávám...