dnes je 9.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 286

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 286

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 156a, § 156b, § 160, § 204a ObchZ

Základní právní úprava dluhopisů je obsažena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Ten definuje dluhopis jako zastupitelný cenný papír, s nímž je především spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem (§ 2 odst. 1 ZoD).

Nad rámec této obecné úpravy zakotvuje zákon dva zvláštní druhy dluhopisů, a to vyměnitelné a prioritní. S vyměnitelnými dluhopisy je spojeno právo na výměnu za akcie

Nahrávám...
Nahrávám...