dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 3

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 3

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 1 odst. 2 ObchZ

Toto ustanovení upravuje tzv. princip delegace, když stanoví, že ustanovení NOZ o spolcích se na obchodní korporace použijí pouze v případě, že to tak zákon výslovně stanoví. Těchto případů není v zákoně příliš mnoho, vyjmenovat lze například § 191 (dovolání se neplatnosti usnesení valné hromady), § 193, § 428, § 430 nebo § 151 (vyloučení společníka pro prodlení s plněním vkladové povinnosti).

Dojde-li ke způsobení újmy na jmění (škody), může poškozený podle obecného pravidla v § 2894 odst. 2 NOZ požadovat vedle náhrady majetkové újmy i újmu nemajetkovou, bylo-li to sjednáno, či stanoví-li tak zákon. V návaznosti na toto pravidlo stanoví zákon výslovně, že v jeho režimu se nemajetková újma hradí.

V rámci náhrady škody však bude

Nahrávám...
Nahrávám...