dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 31

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 31

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 61 ObchZ

Podíl je podle § 31 definován jako "účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí“.

Zákon umožňuje společenskou smlouvou, popř. stanovami u družstva vymezit různé druhy podílů tak, aby to lépe odpovídalo charakteru nejenom podílu samotného, ale také lex specialis charakteru obchodního práva, které zohledňuje skutečnost, že se jedná o právo profesionálů a smluvním stranám je tedy poskytována větší smluvní volnost. Ustanovení NOZ se použije tam, kde v zákoně chybí úprava speciální, za podmínky, že zákon aplikaci NOZ výslovně nezakazuje.

Odklon od dispozitivních ustanovení (a tedy i smluvní volnosti) zaznamenává zákon vždy tam, kde do závazkových vztahů vstupuje nepodnikatel, v terminologii NOZ "člověk“, který nemusí nutně disponovat takovými zdroji a znalostmi práva jako podnikatel. Dochází tak k proporcionálnímu nárůstu donucujících zákonných ustanovení v těch případech, kdy je třeba preventivně ochránit slabší

Nahrávám...
Nahrávám...