dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 311

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.4.14.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 311

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 120a odst. 1 písm. b), § 120b, § 161e ObchZ

Finanční asistence je případ, kdy společnost poskytuje třetí osobě úvěr, peněžní prostředky nebo převezme ručení za účelem nabytí jejích vlastních akcií (nebo obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným). Její úprava v českém právním řádu byla několikrát změněna. V současné době je úzce vázána na evropskou úpravu, konkrétně Druhou směrnici. Finanční asistence je podle zákona povolena, ovšem pro její poskytnutí musejí být splněny zákonem stanovené podmínky.

Základní podmínkou je, že poskytnutí finanční asistence musejí výslovně umožňovat stanovy společnosti. Vedle toho stanoví zákon další podmínky, které musejí být splněny současně. Ty jsou určeny jako minimální, přičemž zákon nebrání tomu, aby si společnost podmínky nad rámec zákona ještě zpřísnila. Představenstvo společnosti je povinno v rámci své péče řádného hospodáře pečlivě zkoumat naplnění jednotlivých podmínek.

První podmínkou je, že (i) finanční asistence musí být poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu. Například úrok za poskytnutou půjčku musí být tedy sjednán tak, aby odpovídal tržním podmínkám a byl za dané situace

Nahrávám...
Nahrávám...