dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 326

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 326

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Návrh, který byl v souladu s výše uvedenými podmínkami již uveřejněn, nemůže navrhovatel odvolat či jej libovolně měnit. Návrh lze změnit pouze ve dvou případech:

  • podmínky uveřejněného návrhu obsahují možnost jeho změny, nebo

  • změna bude pro zájemce výhodnější.


Možnost provedení změny musí být v podmínkách výslovně uvedena. To není nutné v případě, že by šlo o změny, které by zájemcům přinášely výhodnější postavení. Přitom se předpokládá, že zvýhodnění musí být evidentní. O zvýhodnění tudíž nepůjde například tehdy, budou-li změny znamenat spolu se zvýhodněním také částečné zhoršení postavení zájemce.

Pokud dojde při splnění těchto podmínek ke změnám návrhu v okamžiku, kdy již došlo k uzavření některých smluv, provedené změny se projeví také v nich.

V průběhu uzavírání smluv na základě veřejného návrhu na koupi účastnických cenných papírů se uplatní mimo jiné také úprava obsažená v zákoně č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Je proto potřeba rozlišit, zda se jedná o veřejný návrh v rámci obchodu na evropském regulovaném trhu nebo nikoliv. Pravidla pro uzavírání takovýchto smluv na některém z evropských regulovaných trhů jsou stanovena jednotlivými organizátory daného regulovaného trhu. Na případy uzavírání smluv na základě veřejné nabídky mimo evropské regulované trhy se užije kromě ustanovení zákona také úprava zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Smlouva je v těchto případech uzavřena v okamžiku doručení

Nahrávám...
Nahrávám...