dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 343

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.6.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 343

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 186b, § 213a odst. 2 a 3, § 214 ObchZ, § 1, § 3 ZCP

Pro proces výměny akcií podle § 342 se přiměřeně užijí ustanovení § 526 až § 531odst. 2, tedy ustanovení pro vracení listinných akcií v případě snížení základního kapitá lu. Představenstvo vyzve formou stanovenou pro svolání valné hromady dotčené akcionáře k výměně. Jsou-li někteří z akcionářů v prodlení, představenstvo je opět stejnou formou znovu vyzve k předložení akcií, stanoví jim pro to přiměřenou lhůtu a upozorní je na následky nepředložení akcií. Těmi jsou možnost prohlášení nepředložených akcií za neplatné s následným prodejem nepřevzatých akcií. Jestliže ani v této dodatečné lhůtě někteří akcionáři dotčené akcie nepředloží, může společnost

Nahrávám...
Nahrávám...