dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 344

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 344

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 162 až § 176 ObchZ

Vkladová povinnost se plní ve lhůtě a způsobem určeným zákonem a stanovami (§ 17 odst. 1). Nepeněžité vklady musejí být podle zákona zcela splaceny před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zatímco u peněžitých vkladů postačí k tomuto okamžiku splatit 30 %. Stanovy

Nahrávám...
Nahrávám...