dnes je 30.11.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 353 - Hlasovací právo

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.1.10
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 353 - Hlasovací právo

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a, § 155, § 159, § 184 ObchZ

Akcionář vykonává své právo účastnit se na řízení společnosti zpravidla svou účastí a hlasováním na valné hromadě. Zákon vedle toho nově umožňuje (za podmínky zakotvení ve stanovách) tzv. rozhodování per rollam mimo valnou hromadu, kdy

Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...