dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 37

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.6.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 37

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 92 ObchZ

Platí pravidlo, že z likvidačního zůstatku jsou uspokojena práva společníků v pořadí, které se řídí ustanoveními společenské smlouvy (§ 37 odst. 1), výší splacených či vnesených vkladů (§ 37 odst. 2), popř. se likvidační zůstatek rozdělí mezi společníky rovným dílem. Ustanovení se opírá zásadu dispozitivnosti právních ustanovení zákona u vypořádání společníků při zániku či změně společnosti. Průběh likvidace se liší podle charakteru likvidační podstaty a je stanoven NOZ, který má ve vztahu k zákonu subsidiární charakter.

Platí obecná zásada, že zákon jako lex specialis se opírá o ustanovení NOZ v případě, kdy ve speciální úpravě o korporacích potřebná ustanovení chybějí, není-li to jiným

Nahrávám...
Nahrávám...