dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 374

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.6.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 374

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Podmínkou, kterou musí kvalifikovaný akcionář splnit před uplatněním práva na náhradu škody vůči členu představenstva u soudu, je informovat o svém záměru písemně dozorčí radu. Ustanovení pomíjí situaci, kdy by škodu společnosti mohl způsobit člen dozorčí rady, přičemž dikce ustanovení § 371 tuto možnost připouští. Logickou by pak byla povinnost informovat o tomto záměru také představenstvo, neboť v některých případech může představenstvo samo

Nahrávám...
Nahrávám...