dnes je 22.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 401

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.1.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 401

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 184 odst. 5 ObchZ

Zákon ukládá zmocněnci povinnost, aby před konáním valné hromady (zahrnuje-li plná moc oprávnění k zastupování na více valných hromadách, tak před konáním každé z nich) v dostatečném časovém předstihu oznámil akcionáři všechny skutečnosti, které jsou

Nahrávám...
Nahrávám...