dnes je 23.3.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 403

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.2.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 403

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 184a odst. 1, § 193 odst. 1 ObchZ

Řádnou účetní závěrku musí valná hromada projednat do šesti měsíců od konce předcházejícího účetního období. Pokud má společnost účetní rok shodný s rokem kalendářním, musí řádnou účetní závěrku k 31. 12. kalendářního roku projednat valná hromada do konce měsíce června následujícího kalendářního roku.

Nahrávám...
Nahrávám...