dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 405 - Rozhodný den k účasti na valné hromadě

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.2.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 405 - Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 184 odst. 3 ObchZ

Rozhodný den pro účast na valné hromadě (tedy den, k němuž se prověřuje vlastnictví akcií a tudíž oprávnění akcionáře účastnit se valné hromady a hlasovat na ní) mohou určit buď stanovy nebo rozhodnutí předcházející valné hromady. Rozhodný den musí být stanoven tak, aby nepředcházel dni konání

Nahrávám...
Nahrávám...