dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 407

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.2.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 407

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 184a odst. 3 ObchZ

Zákon stanoví náležitosti pozvánky na valnou hromadu. Musejí z ní být patrny identifikační údaje společnosti, místo a čas konání valné hromady, označení, zda jde o řádnou nebo náhradní valnou hromadu. Do pozvánky se uvádí program jednání s tím, že pokud má být rozhodováno o volbě člena orgánu, musí pozvánka obsahovat údaje o osobě, která je za člena orgánu společnosti navrhována. Pozvánka dále

Nahrávám...
Nahrávám...