dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 412 - Schopnost valné hromady se usnášet

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.2.11
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 412 - Schopnost valné hromady se usnášet

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 185 odst. 1 ObchZ

Zákonné kvorum pro usnášeníschopnost valné

Nahrávám...
Nahrávám...