dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 414 - Náhradní valná hromada

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.2.13
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 414 - Náhradní valná hromada

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 185 odst. 3 ObchZ

Pokud svolaná valná hromada nebyla schopna usnášení, musí představenstvo svolat náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít stejný pořad jednání. Tato náhradní valná hromada je podle zákona vždy schopná usnášení, tedy bez ohledu na počet přítomných. Je však umožněno, aby otázku usnášeníschopnosti náhradní valné hromady upravily stanovy odchylně.

Pozvánka na valnou hromadu se akcionářům zasílá do 15 dnů

Nahrávám...
Nahrávám...