dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 418

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.4.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 418

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Na rozdíl od dosavadní úpravy připouští zákon v návaznosti na ustanovení § 158 odst. 2 NOZ též rozhodování valné hromady akciové společnosti per rollam, tedy mimo valnou hromadu, za podmínky, že tuto možnost připouštějí i stanovy akciové

Nahrávám...
Nahrávám...