dnes je 20.3.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 421

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 421

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 187 ObchZ

Rozhodnutí valné hromady má formu usnesení.

Do působnosti valné hromady patří nejdůležitější otázky chodu společnosti, především rozhodování o změně stanov, o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke změně výše

Nahrávám...
Nahrávám...