dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 423

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.5.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 423

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 188 odst. 2 a 3 a § 189 odst. 1 ObchZ

Povinností zapisovatele je vyhotovit zápis z jednání valné hromady, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem, tedy formu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné

Nahrávám...
Nahrávám...