dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 44

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 44

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Orgány obchodní korporace jsou konstruovány jako vnitřní útvary, jejichž členové tvoří vůli obchodní korporace a vyjadřují ji navenek. Zákon ve shodě s obecnou teorií správy a řízení obchodních korporací rozlišuje mezi nejvyšším orgánem, kontrolním orgánem a statutárním orgánem. V osobních společnostech bývá pravidlem, že mají jen jeden orgán, neboť v nich vůli společnosti nahrazují její společníci. Kapitálové společnosti a družstva mají standardně orgánů více, zde zákon předpokládá, že vůli společnosti budou vytvářet vybraní reprezentanti společníků či členů.

Nejvyšším orgánem osobní společnosti jsou všichni její společníci. V kapitálové společnosti je nejvyšším orgánem valná hromada a v družstvu je jím členská schůze.

Typickým kontrolním orgánem obchodní korporace je dozorčí rada, může jím být kontrolní komise nebo jiný podobný orgán.

Členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli – oproti dosavadní úpravě se za člena orgánu obchodní korporace považuje i osoba, která tvoří

Nahrávám...
Nahrávám...