dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 444

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.3.1.7.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 444

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 194 odst. 2 ObchZ

Stanovy mohou zakotvit právo členů představenstva kooptovat náhradní členy. Podmínkou je, že před kooptací neklesl počet členů představenstva pod polovinu a že náhradní členové jsou jmenováni jen do nejbližšího zasedání orgánu, který členy představenstva volí (valná hromada nebo dozorčí rada). Zásadně pak platí, neurčují-li stanovy něco jiného, že doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena

Nahrávám...
Nahrávám...