dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 45

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 45

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Ohledně fikce nepřijetí rozhodnutí, tj. případu, kdy se na rozhodnutí orgánu obchodní korporace hledí, jako by nebylo přijato, odkazuje zákon na úpravu občanského zákoníku v části upravující spolky. Podle § 245 NOZ se konstruuje fikce nepřijetí rozhodnutí orgánu v případě, že se příčí dobrým mravům nebo mění stanovy (společenskou smlouvu) takovým způsobem, že odporují kogentním zákonným ustanovením. Rovněž na rozhodnutí orgánu v záležitosti, která není v jeho působnosti, se hledí, jako by nebylo přijato.

Příklad


Jednatel společnosti s ručením omezeným rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti. Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným, rozhodování o změnách výše základního kapitálu je však svěřeno do výlučné působnosti valné hromady. Na rozhodnutí jednatele se proto bude hledět, jako by nebylo přijato, a nebudou s ním spojeny žádné právní účinky.

Fikci nepřijetí rozhodnutí obsahuje též ustanovení §

Nahrávám...
Nahrávám...