dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 466

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.1.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 466

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 204a a § 204b ObchZ, ZCP

Komentované ustanovení řeší situaci, kdy (i) bylo zrušeno usnesení valné hromady podle § 465 odst. 2 nebo (ii) pokud soud vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu.

Neplatnost takového rozhodnutí může soud vyslovit v řízení podle § 428 a násl. Pokud tak učiní, přestane existovat důvod, z něhož vznikla povinnost zaplatit emisní kurz. Je však možné, že emisní kurz byl již splacen. Z tohoto důvodu je nutné vyřešit vztahy vzniklé na základě usnesení orgánů, které soud zrušil.

V případě zrušení rozhodnutí o upsání nových akcií vzniká společnosti povinnost vrátit již zaplacený emisní kurz včetně obvyklých úroků. Podobně je tomu v případě, že účinky zvýšení základního kapitálu nenastanou, protože nová výše základního kapitálu nebyla zapsána do obchodního rejstříku (nebyl podán

Nahrávám...
Nahrávám...