dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 467

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.1.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 467

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 211 až § 216 ObchZ

Podobně jako v případě zvýšení stanovuje zákon také v případě snížení základního kapitálu povinnost zapsat výši základního kapitálu akciové společnosti do obchodního rejstříku. Tento zápis má vždy bez výjimky konstitutivní účinky.

Rejstříkový soud zaznamenává do obchodního rejstříku snížení základního kapitálu tzv. dvojím zápisem. První zápis spočívá ve zveřejnění usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu. V období mezi tímto zveřejněním a faktickým zápisem snížení základního kapitálu musí představenstvo splnit určité povinnosti. Za prvé je to oznamovací povinnosti vůči všem známým věřitelům (společnost musí prokázat, že vyzvala známé věřitele k

Nahrávám...
Nahrávám...