dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 468

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.1.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 468

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 59a odst. 1 ObchZ, § 121, § 524 ObčZ

Evropské právo zastává pojetí základního kapitálu jako záruky toho, že společnost bude schopna dostát svým závazkům. Z důvodu zachování vypovídací hodnoty základního kapitálu zákon upravuje způsob oceňování majetku do základního kapitálu vnášeného. Ustanovení § 251 ukládá povinnost nechat hodnotu nepeněžitého vkladu určit na základě posudku zpracovaného znalcem. Komentované ustanovení pak stanovuje výjimky z uvedené povinnosti znalecky oceňovat nepeněžitý vklad.

Výjimky se vztahují ke dvěma

Nahrávám...
Nahrávám...