dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 524

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.3.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 524

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 213a odst. 1 ObchZ

Komentované ustanovení upravuje postup, jaký by měla společnost zvolit v případě, že se rozhodne snížit základní kapitál snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů. Stanovení jmenovité hodnoty akcií záleží pouze na akciové společnosti. Může navíc vydávat různé druhy akcií o různé jmenovité hodnotě. Při snižování je však společnost povinna snižovat hodnotu akcií poměrně u všech druhů akcií. Je tedy na ní, aby vypočítala novou hodnotu akcií u všech druhů těchto

Nahrávám...
Nahrávám...