dnes je 20.3.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 527

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.3.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 527

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 213b odst. 2 ObchZ

Snížení základního kapitálu je možné (vedle snížení jmenovité hodnoty akcií) provést i vzetím akcií z oběhu. To lze učinit na základě losování nebo na základě veřejného návrhu smlouvy. Ustanovení § 527 až § 531 upravují postup pro vzetí akcií z oběhu na základě losování.

Pro losování za účelem vyřazení akcí z oběhu je nutné, aby byly akcie očíslované. Podle § 260 odst. 1 je číselné označení povinnou náležitostí listinné akcie.

V případě zaknihovaných akcií však zákon obdobnou povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...