dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 533

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6.3.7.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 533

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 213c odst. 4 ObchZ

Datum splatnosti kupní ceny dle komentovaného ustanovení nesmí předcházet dni zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Z toho vyplývá, že datum splatnosti není vhodné ve smlouvě stanovit jako pevné datum, nýbrž jako určitou

Nahrávám...
Nahrávám...