dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 6

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 6

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 57, § 63 ObchZ, NŘ

Zákon výslovně požaduje pro veškerá jednání týkající se samotné existence korporace písemnou formu s úředně ověřenými podpisy (vyšší důkazní hodnota). Úprava výslovně stanovuje, že jde o právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace.

V rámci výkladu tohoto ustanovení se může jevit jako problematický pojem změna korporace. Je otázkou, zda veškeré změny zakladatelských dokumentů automaticky znamenají změnu korporace ve shora uvedeném smyslu. Z podstaty a účelu ustanovení lze dovodit, že v tomto případě se bude jednat pouze o takovou změnu, která bude důsledkem změny společenské smlouvy. Změny týkající se například jen postavení společníků a výkonu jejich

Nahrávám...
Nahrávám...