dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 61

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.10.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 61

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66 ObchZ

Jakékoli plnění, které nebylo výslovně sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, může být členovi orgánu obchodní korporace poskytnuto jen se souhlasem orgánu obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schválení smlouvy o výkonu funkce. V kapitálové společnosti je tímto orgánem nejvyšší orgán, příp. jediný společník (§ 59 odst. 2), a se souhlasem kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Výjimku představuje případ, kdy dané plnění náleží členovi orgánu obchodní korporace na základě právního předpisu (např. obvyklá odměna za výkon funkce podle § 59 odst. 4) nebo z vnitřního předpisu schváleného tím orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schválení smlouvy o výkonu funkce.

Člen orgánu obchodní korporace ztrácí nárok na plnění sjednané ve smlouvě o výkonu funkce, příp. na plnění,

Nahrávám...
Nahrávám...