dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 636

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 636

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 239 ObchZ

Členská schůze družstva se svolává pozvánkou. Svolává jí zásadně představenstvo (§ 638). Svolavatel je povinen pozvánku na členskou schůzi zveřejnit na internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů před jejím konáním. Současně zasílá písemnou pozvánku všem členům družstva na jejich adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka se považuje za doručenou jejím zveřejněním na internetu (a to i v případě, že by

Nahrávám...
Nahrávám...