dnes je 9.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 647

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.4.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 647

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 239 odst. 8 ObchZ

Pokud svolaná členská schůze nebyla schopna usnášení, musí ten, kdo ji svolal, svolat náhradní členskou schůzi. Musí přitom zvážit i to, je-li to stále potřebné (např. důležitý důvod, pro který byla

Nahrávám...
Nahrávám...