dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 656

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.7.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 656

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 239 odst. 4 a 5 ObchZ

Zákon upravuje základní záležitosti, které patří do působnosti členské schůze, tedy záležitosti, o kterých může v družstvu zásadně rozhodnout jen členská schůze a žádný jiný orgán družstva. Členská schůze rozhoduje v první řadě o změně stanov (pokud se stanovy nemění v důsledku jiné právní skutečnosti). Členská schůze volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise (pokud není zákonem stanoveno, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva; tak toto oprávnění mohou mít např. zaměstnanci nástupnického družstva v případě přeshraniční fúze), určuje jejich odměnu a schvaluje jejich smlouvu o výkonu funkce (viz § 59). Obdobné platí též pro členy jiných orgánů družstva, pokud stanovy určí, že je volí a odvolává členská schůze. Členská schůze schvaluje účetní závěrku (řádnou, mimořádnou, konsolidovanou i mezitímní), rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty a o uhrazovací

Nahrávám...
Nahrávám...