dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 689

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.13.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 689

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Zákon určuje povinné náležitosti pozvánky obdobně jako u pozvánky na členskou schůzi (§ 636 odst. 2). Pozvánka musí obsahovat údaje o družstvu, jehož se týká (firmu a sídlo), údaje potřebné pro zjištění, kde a kdy se shromáždění koná (místo a doba zahájení přitom musejí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegáta se shromáždění zúčastnit), určení, zda se

Nahrávám...
Nahrávám...