dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 691

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.2.13.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 691

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Pro účely posouzení usnášeníschopnosti shromáždění delegátů i pro zjištění počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí se za přítomného delegáta považuje zcela logicky jen ten delegát, jehož výkon funkce ke dni shromáždění delegátů trval.

Pokud by došlo k tomu, že v některém z volebních obvodů by nebyl ke dni konání shromáždění zvolen delegát (např. dosavadní delegát zemřel, byl odvolán nebo odstoupil ze své

Nahrávám...
Nahrávám...